www.kreusler.net

Portrait Adolph Kreusler

Das Portrait von Adolph Kreusler (1824-1894). Er war dort von 1871-1894 als Hauptpastor angestellt.Foto: Gerhard Kreußler